18 października 2019 r. o godz. 12.00 przy krzyżu w miejscowości Wola k. Pelplina miały miejsce uroczystości upamiętniające pomordowanych kapłanów na Woli. W tym miejscu 20 października 1939 r. Niemcy dokonali zbrodni na trzech kapłanach: ks. Tadeusz Borowski – proboszczu z Wielkiego Garca, ks. Alojzym Deji – proboszczu z Nowej Cerkwi i ks. Janie Bogdańskim – nauczycielu i wychowawcy z Collegium Marianum w Pelplinie.

Dnia 16 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się uroczysta V Gala Edukacyjna. Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych, aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla nauczycieli. Gratulujemy!

14 października 2019 r. odbyło się otwarcie Otwartej Strefy Aktywności w Pelplinie. Inwestycja była współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła ok 100 tys. zł w ramach której powstała m.in. siłownia oraz strefa relaksu - dla dzieci jak i osób starszych.

12 października 2019 r. w hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie Klub Sportowy Bloczek Team zorganizował IV Galę Zapasów pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

10 października 2019 r. w Rajkowach odbył się pogrzeb wieloletniego sołtysa i radnego Rady Miejskiej w Pelplinie Jana Krajnika.