20 kwietnia 2021 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Pelplinie im. A. Kaszowicza odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w celu nawiązania współpracy w ramach tworzonego Klastra Energii Pelplin. Podpisy pod listem złożyli: Mirosław Chyła – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin (Lider Klastra), Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski, Adam Burczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Tczew, Tomasz Urbański – Zastępca Wójta Gminy Tczew, Mirosław Murzydło – Wójt Gminy Subkowy, Piotr Laniecki – Wójt Gminy Morzeszczyn, ks. Andrzej Szopiński – Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Diecezji Pelplińskiej. Prace związane z powstaniem klastra koordynuje Ewa Nowogrodzka – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie dokładnej koncepcji klastra oraz działań planowanych do realizacji, przede wszystkim w kontekście możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Krajowego Programu Odbudowy.  

źródło: Gmina Pelplin

comments