W Niedzielę Palmową w Krużgankach Bazyliki Katedralnej w Pelplinie, odbył się Świąteczny Kiermasz Wielkanocny. Świąteczne Życzenia Wielkanocne mieszkańcom, przekazał Ksiądz Infułat Tadeusz Brzeziński Proboszcz Parafii Katedralnej w Pelplinie. Dołączamy się do Życzeń.

comments