30 sierpnia 2021 roku w sali gimnastycznej ZKiW nr 1 w Pelplinie wspólnie świętowano Gminny Dzień Seniora.

28 sierpnia 2021 roku na Pólku w Pelplinie odbył się Festyn na zakończenie wakacji, połączony z Uroczystym otwarciem boiska sportowego. W otwarciu uczestniczył Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w starej sali gimnastycznej w Pelplinie - 28 sierpnia 2021 roku.

15 sierpnia w Pelplinie obchodziliśmy Dzień św. Bernarda – Patrona Miasta Pelplina.