Zintegrowany projekt rewitalizacyjny składa się z dwóch mniejszych, które nie mogą bez siebie funkcjonować. Pierwszym z nich jest „Pelplin – nowe horyzonty”, w ramach którego realizowane będą działania związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Rodzin. Projekt opiewa na kwotę 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 850 tys. zł. Drugim projektem jest „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie”. W jego ramach zostanie m. in. kompleksowo zmodernizowana sala sportowa przy ul. Starogardzkiej, tuż obok wybudowane zostanie Centrum Wsparcia Rodzin. Na miejscu obecnego placu zabaw przy ul. Limanowskiego powstanie zupełnie nowa przestrzeń rekreacyjna. Także lasek przy ul. Pólko zyska nowe oblicze, powstaną alejki spacerowo-biegowe, wzdłuż samego lasy ścieżka zdrowia, a na jego skraju także niewielki amfiteatr. To nie wszystkie inwestycje i zadania składające się na ten projekt. Jego łączna wartość wynosi ponad 4,1 mln zł, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1,8 mln zł. (materiał dzięki UMiG Pelplin)

comments