10 listopada 2021 r. odbyło się ślubowanie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego z Liceum Ogólnokształcącego w Perlplinie oraz odsłonięcie pomnika nagrobnego (po renowacji) Stefana Łaszewskiego, pierwszego Wojewody Pomorskiego w II RP. Następnie w Miejskim Ośrodku w Pelplinie odbył się koncert "Pelplińscy artyści swojemu miastu na 90 urodziny", a także wręczono Medal Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin dla Floriana Roszkowskiego.

comments