29 maja 2022 roku w Gręblinie została odprawiona msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa pomocniczego diecezji pelplińskiej dra Arkadiusza Okroja. Po mszy Ksiądz Biskup poświęcił kapliczkę ku czci błogosławionego karmelity ojca Hilarego Pawła Januszewskiego.

comments