Uroczystym przemarszem z okazji święta miasta rozpoczęły się Dni Pelplina!

   

comments