103. rocznia powrotu Pelplina do odrodzonej Polski. Generał Haller przybył do Pelplina.