Jarmark Cysterski i wyjątkowo piękna pogoda  - sukces gwarantowany!

W przeddzień Jarmarku Cysterskiego rozpoczęła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe - „Szlak Cysterski skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej”.