15 listopada 2017 r. do Pelplina przybyli uczestnicy VI Edycji Kongresu Smart Metropolia w ramach wizyty studyjnej. Goście mieli okazję zobaczyć pelplińskie zabytki oraz poznać nowinki technologiczne, które zostały wprowadzone na terenie miasta, m.in. smart parking i monitoring miejski.

14 listopada 2017 r. podpisana została kolejna umowa w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”. To już czwarta inwestycja realizowana w ramach tego projektu, wcześniej podpisano umowy na takie inwestycje jak: budowa wodociągu Rajkowy – Ornasowo, budowa wodociągu Gręblin – Wielki Garc oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

     Parafowana dziś umowa, którą podpisali Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska oraz Wiceprezes Zarządu spółki „Metrolog” z Czarnkowa Jacek Wojcieszyński w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Pelplinie. Wartość zadania wynosi 1.224.403,50 zł, natomiast inwestycja ma zostać ukończona w terminie do 30 września 2020 r.


     Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.

tekst www.pelplin.pl

11 listopada 2017 r. odbyły się w Pelplinie uroczystości związane z obchodami 99. Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości.

     Dzień rozpoczął się od złożenia wiązanek kwiatów na grobie pierwszego wojewody Pomorskiego Stefana Łaszewskiego. Następnie w Bazylice Katedralnej odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach kościelnych na Placu Wolności wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku, upamiętniającym tych wszystkich, co życie oddali za wolność Polski. Na zakończenie, w Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentowano program patriotyczny pt. „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!” w wykonaniu uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, a także wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Kiedy myślę POLSKA".

09 listopada 2017 r. przy Osiedlu Młodych w Pelplinie otworzono miasteczko strażackie - nowy plac zabaw dla dzieci. Projekt został dofinansowanych przez Fundację Aviva.