28 sierpnia 2021 roku na Pólku w Pelplinie odbył się Festyn na zakończenie wakacji, połączony z Uroczystym otwarciem boiska sportowego. W otwarciu uczestniczył Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w starej sali gimnastycznej w Pelplinie - 28 sierpnia 2021 roku.

15 sierpnia w Pelplinie obchodziliśmy Dzień św. Bernarda – Patrona Miasta Pelplina.

W sobotę, 16 października na Hali Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie odbyła się VI Gala Zapasów - Memoriał im. Marszałka Macieja Płażyńskiego.

18 września 2021 roku rozpoczął się w Pelplinie XX Jarmark Cysterski. W relacji filmowej, ówczesny Starosta Tczewski Pan Marek Modrzejewski  wspomina ideę powstania  I Jarmarku Cysterskiego.