Krzysztof Krawczyk odwiedził nasze miasto w 2017 roku, podczas Dni Pelplina. Udało nam się wówczas porozmawiać z atrystą przed kamerą. Było to niezwykle serdeczne spotkanie.

 

Życzenia wielkanocne Burmistrza Miasta i Gminy Mirosława Chyły i Przewodniczącego Rady Miasta Jakuba Zielińskiego.