20 kwietnia 2021 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Pelplinie im. A. Kaszowicza odbyło się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w celu nawiązania współpracy w ramach tworzonego Klastra Energii Pelplin. Podpisy pod listem złożyli: Mirosław Chyła – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin (Lider Klastra), Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski, Adam Burczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Tczew, Tomasz Urbański – Zastępca Wójta Gminy Tczew, Mirosław Murzydło – Wójt Gminy Subkowy, Piotr Laniecki – Wójt Gminy Morzeszczyn, ks. Andrzej Szopiński – Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Diecezji Pelplińskiej. Prace związane z powstaniem klastra koordynuje Ewa Nowogrodzka – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie dokładnej koncepcji klastra oraz działań planowanych do realizacji, przede wszystkim w kontekście możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Krajowego Programu Odbudowy.  

źródło: Gmina Pelplin

13 kwietnia 2021r. Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości  Pan Jarosław Pucek  i Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Pan Mirosław Chyła  – w obecności Pani Magdaleny Sroki Poseł na Sejm RP i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pelplina Pana Zdzisława Kamienieckiego –  podpisali  porozumienie o współpracy. Wynikiem porozumienia ma być realizacja inwestycji mieszkaniowej na terenie  Pelplina.

Krzysztof Krawczyk odwiedził nasze miasto w 2017 roku, podczas Dni Pelplina. Udało nam się wówczas porozmawiać z atrystą przed kamerą. Było to niezwykle serdeczne spotkanie.

 

Życzenia wielkanocne Burmistrza Miasta i Gminy Mirosława Chyły i Przewodniczącego Rady Miasta Jakuba Zielińskiego.

 

25 maja 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie w odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pn.: „Aktywne Sołectwo Pomorskie”. Gmina Pelplin w ramach projektu, aplikowała o budowę oświetlenia hybrydowego terenu sportowo – rekreacyjnego w Małych Walichnowach. Otrzymaliśmy maksymalne możliwe wsparcie w wysokości 10.000 zł. Burmistrz Pelplina, zapewnił kolejne 3.000 zł na wykonanie projektu budowlanego. Gratulujemy!