Bardzo się cieszę, że zechcieli państwo przyjąć nasze zaproszenie, aby obejrzeć wystawę „125 lat języka Esperanto” - tymi słowami przywitała wszystkich zebranych 8 kwietnia 2013 r. w Miejskiej Bibliotece w Pelplinie, dyrektor placówki Dorota Sakowska.

Spotkanie rozpoczęto od krótkiego wykładu Jadwigi Wasiuk – pelplińskiej znawcy języka Esperanto, która przybliżyła problemyO problemach i szansach dla języka Esperanto mówiła Jadwiga Wasiuk. z którymi boryka się popularyzacja tego języka, a także z planami działań do podjęcia, nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej: „Na dzień dzisiejszy działa w Polsce bardzo wiele towarzystw esperanckich. Dzięki nim język ten zaczynają wreszcie dostrzegać politycy. Powstał zespół wspierania Esperanta przy Parlamencie, który organizuje robocze konferencje. Bardzo mi się podoba podejście do Esperanta prof. Edmunda Wittbrodta, który zachęca,  aby je promować nie konfrontując go z innymi językami, szczególnie z angielskim (z tym zarzutem często się spotykamy). A tak nie jest, bo szanujemy każdy inny język. Nasza młodzież esperancka włada kilkoma językami! Bardzo dużo dzieł literatury światowej zostało przetłumaczonych już na Esperanto, coraz więcej jest autorów którzy piszą w tym języku. Zespół parlamentarny chce doprowadzić także do tego, aby Esperanto uzyskał status języka półoficjalnego, takich jak wiele innych języków mniejszościowych, które są dopuszczalne w parlamencie europejskim. Chcielibyśmy, aby hymn europejski był śpiewany w języku esperanto, jako język całkowicie neutralny.”

Mało kto wie, że pierwszym esperantystą w Pelplinie był ksiądz biskup Dominik. Brał on udział w kongresie esperantystów w Krakowie (1912 r.), a także opiekował się pelplińskim kołem zainteresowanych tymże językiem. Niestety – jak zauważa Jadwiga Wasiuk – rzadko wspomina się o tym fakcie, przy okazji, wielu upamiętniających postać Biskupa Dominika, uroczystości.

Na wystawę „125 lat języka Esperanto” do Pelplina przybyło wielu sympatyków tego języka z północnej części Polski, m.in. Marzena Żmudzińska mówi o korzyściach ze znajomości języka Esperanto.Krystyna Mikołajczak z Malborka. Przywiozła z sobą kronikę, prosząc o nadsyłanie zdjęć i innych pamiątek z organizowanych wystaw, aby w niedalekiej przyszłości zorganizować wystawę o odbytych do tej pory wystawach. A te, ze okazji 125-lecia istnienia języka Esperanto, organizowane są obecnie nie tylko w Polsce, ale także w wielu miejscach na świecie.

Z językiem Esperanto można zapoznać się m.in. na stronie Miasta i Gminy Pelplin, gdzie w następujący sposób przedstawiono nasze miasto: „Urbo Pelplino kaj gia cirkauajo estas la trezoro de kulturo kaj arto de pluraj generacioj. Vizitante nin Vi trovos multajn informojn pri la temoj de la sakrala arto. Pelplino kiel urbo Episkopa, Cefurbo de Diocezo speciale gravegas por tuta Pomerio. Indas mencii, ke la plej grava turisma allogajo de nia regiono estas la postcisterciana arkitektura ensemblo, kies koro estas la Katedralo, unu el la plej eksterordinaraj verkoj de gotika arkitekturo.”

Jakub Zieliński

comments