30 stycznia 2014 r. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny w seminaryjnej kaplicy św. Barbary odbyła się Msza dziękczynna za posługę Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Pelplinie.

     Siostry ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo żegnają się z miastem biskupim po 153 latach posługi. Bogatą historię pracy Sióstr w Pelplinie przedstawił ks. prof. Anastazy Nadolny.

     W sprawie dworca w Pelplinie Polskie Koleje Państwowe S.A. nadesłały kolejną odpowiedź, tym razem na pismo Rady Miejskiej w Pelplinie. O fatalnych warunkach panujących w obrębie poczekalni pelplińskiego dworca pisaliśmy >>tutaj<< i >>tutaj<<

     Dyrektor Regionalny ds. Eksploatacji Nieruchomości w Gdańsku, Krzysztof Piekarski, w piśmie z dnia 14 stycznia 2014 r. informuje tym razem podróżnych, że: "(...)z przyczyn niezależnych od PKP, termin zakończenia remontu przychodni przesuwa się w czasie. Obecnie inwestor planuje sfinalizowanie robót w III kw. br."

     Prosząc klientów o wyrozumiałość i cierpliwość, dyrektor podkreśla, że: "(...) po zakończeniu remontu podniesiony zostanie standard obsługi podróżnych. Przywrócone będzie dojście do poczekalni i kas od strony miasta i peronów, powiększona zostanie poczekalnia, zbudowany podjazd oraz WC dla niepełnosprawnych oraz oddzielne WC damskie i męskie"

     Z nadesłanych pism wynika, że prace remontowo-budowlane na dworcu kolejowym w Pelplinie w części związanej z obsługą podróżnych tj. poczekalnia i toalety zostaną zakończone pod koniec pierwszego kwartału 2014 r. Natomiast z uwagi na przesuwający się w czasie termin zakończenia remontu przychodni, zakończy się on - zgodnie z planami inwestora - w III kwartale bieżącego roku.

Materiały prasowe Starostwa Powiatowego w TczewieWymiana doświadczeń dotyczących poszukiwań gazu łupkowego była tematem spotkania, które odbyło się 17 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Tczewie.  W spotkaniu udział wzięła 19 -osobowa delegacja przedstawicieli władz lokalnych z prowincji Burgos w Hiszpanii oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Tczewskiego i Gminy Wiejskiej Tczew.

    Samorządowcy tczewscy i hiszpańscy rozmawiali o wydobyciu gazu łupkowego.

    Goście z Hiszpanii przyjechali do Polski na zaproszenie firmy BNK Espania, która jest spółką córką firmy BNK Petroleum, do której należy również firma BNK Polska, która jest operatorem koncesji należących do Saponis Investments Sp. z o.o.  Spółka Saponis Investments  jest jedną z trzech firm, które otrzymały koncesję na poszukiwanie złóż gazu łupkowego na terenie Powiatu Tczewskiego. W planach firmy BNK Espania leży rozpoczęcie podobnych działań na terenie prowincji Burgos w Hiszpanii, stąd inicjatywa styczniowego spotkania z władzami samorządowymi Powiatu Tczewskiego i Gminy Wiejskiej Tczew.

    - Wśród gości z Hiszpanii znajdowali się przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni politycy, którzy są bardzo zainteresowani polskimi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi poszukiwań złóż gazu łupkowego oraz zasadami współpracy lokalnych samorządów z firmami poszukującymi gazu łupkowego – informuje Jacek Wróblewski – dyrektor ds. rozwoju BNK Polska Sp. z o.o. Wiele pytań ze strony Hiszpanów dotyczyło również postawy przedstawicieli władz lokalnych oraz mieszkańców w stosunku do działań poszukiwawczych.  – Rolą administracji samorządowej jest umożliwienie firmom poszukiwawczym złóż gazu łupkowego realizacji tych działań – podkreśla Mariusz Wiórek – Wicestarosta Tczewski – Starosta Tczewski wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska dotyczące pozyskiwania gazu z łupków na mocy ustawy Prawo wodne oraz ustawy o odpadach.

    Spotkanie z przedstawicielami hiszpańskich władz lokalnych stało się również okazją do zaprezentowania dziedzictwa kulturowego Powiatu Tczewskiego i Regionu Kociewskiego.

     Warto przypomnieć, że gaz z łupków to jeden z trzech rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod powierzchnią ziemi (w Polsce od 2,5 km na Lubelszczyźnie  – do ponad 5 km na Pomorzu)  ilastych skał  osadowych. Skały te cechują się niską porowatością i przepuszczalnością, dlatego gaz z łupków wymaga bardziej złożonych i zaawansowanych technicznie metod wydobycia (wiercenia poziome i szczelinowanie hydrauliczne). Według szacunków Energy Information Administration, wydobycie gazu łupkowego do 2030 roku będzie wynosiło 7% światowej produkcji gazu ziemnego. Polska posiada bogate zasoby gazu ziemnego w skałach łupkowych na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale tylko ze skał o odpowiednich właściwościach gaz może być wydobywany.

źródło: Powiat Tczewski

Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin Andrzejem Stanuchem, przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2014 r., dotyczący m.in. procesu inwestycyjnego Elektrowni Północ, budowy kolejnej farmy wiatrowej oraz modernizacji miejskiego targowiska w Pelplinie.