Fundatorzy i Stowarzyszenie Miłośników Pelplina informują o możliwości ubiegania się o stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studenci studiów dziennych.

Wypełniony wniosek razem z gotową pracą należy dostarczyć lub przysłać w terminie do 30 kwietnia 2013 roku, na adres: Kapituła Stypendialna- Stowarzyszenie Miłośników Pelplina, ul. Mestwina 4, 83-130 Pelplin lub dostarczyć osobiście (do Piotra Łagi, można do Ośrodka Kultury).

PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stypendium wypłacane będzie na okres od września 2013 do czerwca 2014 r. w kilku transzach. Wysokość stypendium jest zróżnicowana, w zależności od sytuacji materialnej ucznia / studenta i może wynieść od 60 zł do 200 zł miesięcznie. Stypendium może zostać przyznane w innej wysokości.

Fundatorami stypendiów są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel-Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubakcim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby.

żródło: http://www.smp-pelplin.pl

comments