19 lutego 2014 r. w obradach XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pelplinie udział wziął Zenon Odya - Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Omówił on pokrótce pracę, tematy i interpelacje podejmowane w trakcie trwania obecnej kadencji samorządowej (dotyczące m.in. stanu publicznych dróg wojewódzkich, szpitali wojewódzkich). Radny wyraził ubolewanie wobec aktualnego podziału województwa pomorskiego na okręgi wyborcze. W trakcie całej kadencji - przekłada się on na ilość i siłę reprezentantów danego regionu. Bieżąca sytuacja w sposób nienaturalny nakazuje łączenie interesów Powiatu Tczewskiego z powiatami zza Wisły. Tymczasem samorządem znacznie nam bliższym we wielu aspektach życia jest Powiat Starogardzki.

comments