Podczas obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Pelplinie (30 maja 2014 r.) radni podjęli uchwałę dotyczącą zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zatwierdzono także taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectwa Kulice.

comments