Mariusz Wiórek (Wicestarosta tczewski) podczas Dożynek Powiatowych, które odbyły się 6 września 2014 r. w Subkowach, podsumował kończącą się kadencję samorządową, mówiąc m.in. o zrealizowanych inwestycjach (modernizacja dróg, standaryzacja domów pomocy społecznej, budowa hali sportowej i Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych) oraz o poprawie jakości świadczenia usług w Starostwie Powiatowym w Tczewie. Wicestarosta tczewski mówił także o wyzwaniach dla kolejnej kadencji, czyli o dokończeniu prywatyzacji tczewskiej lecznicy, kontynuacji remontów dróg powiatowych, konieczności zwrócenia uwagi na rozwój szkolnictwa zawodowego oraz o przebudowie mostu tczewskiego.

comments