W odróżnieniu od poprzednich wyborów do Rady Miejskiej w Pelplinie, obecne będą przeprowadzone z zastosowaniem nowego podziału Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze 1 mandatowe. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin prosi wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z nowo obowiązującym podziałem na okręgi wyborcze oraz z adresami siedzib obwodowych komisji wyborczych właściwych dla danego okręgu wyborczego.

            

comments