Elżbieta Wiśniewska, radna Powiatu tczewskiego kadencji 2014-2018.

Dlaczego zdecydowała się Pani objąć mandat po Szymonie Bławat?
      Długo wahałam się, zanim podjęłam decyzję o kandydowaniu. Jestem osobą konsekwentną, zawsze starałam się doprowadzić sprawy do końca. Ponadto rozmawiałam z moimi wyborcami i nie powinnam ich zawieść. Dopiero teraz jednak widzę, jaki ogromny zakres zadań i nowych obowiązków przede mną.

W jakich komisjach będzie Pani pracować i dlaczego akurat w nich?fot. www.bip.powiat.tczew.pl
     Będę pracować w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, ponieważ wiele lat pracowałam w oświacie. Z szeroką pojętą kulturą, jej dziedzictwem, z zabytkami oraz turystyką jestem związana przez działalność w wielu organizacjach pozarządowych, a także jako przewodnik turystyczny. Popieram zdrowy tryb życia, a więc sport i sprawność fizyczna nie są mi obce. Wiąże się to z wyborem drugiej komisji - Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej. Wszyscy życzmy sobie zdrowia i wiemy jakie to jest dla nas ważne. Niestety ze służbą zdrowia nie jest najlepiej. Z wieloletnich doświadczeń wychowawcy wiem, że podstawą rozwoju człowieka jest wychowanie w rodzinie. Praca na rzecz rodziny i pomocy społecznej leży w moich kompetencjach.

Jakimi sprawami mającymi znaczenie dla mieszkańców Gminy Pelplin, w sposób szczególny będzie się chciała Pani zająć w pierwszej kolejności?
     Spraw jest wiele, a możliwości finansowe powiatu ograniczone. Pracujemy teraz nad projektem budżetu, przygotowanym przez poprzedni Zarząd Powiatu. Zawsze jest dylemat, komu zabrać, aby środki przeznaczyć na inny cel. Już na następnej sesji będziemy zajmować się funkcjonowaniem spółki Szpitale Tczewskie. W dalszej kolejności będziemy analizować system opieki nad dzieckiem i rodziną oraz funkcjonowanie domów pomocy społecznej.
     Będę oczywiście wspierać powiatowe placówki oświatowe na terenie naszego miasta. Jak wiemy, demografia i emigracja powodują zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Szkoły mogą mieć kłopoty z naborem uczniów. Jestem jednak przekonana, że szkoły w Pelplinie powinny kontynuować swoją działalność i będę robić wszystko, aby dalej się rozwijały.
     Jednocześnie chciałabym dodać, że mieszkam z rodziną w Pelplinie, rozmawiam z mieszkańcami i będę mogła reprezentować ich sprawy w powiecie. Wnioski i zapytania w różnych kwestiach możemy jako radni składać na sesjach i w trybie między sesyjnym.

comments