Dziewięćdziesiąt pięć lat temu – 28 stycznia 1920 r. do Pelplina triumfalnie wkroczyła „Błękitna Armia” pod dowództwem generała Józefa Hallera. Tego dnia miasto po 148 latach zaboru pruskiego ponownie wróciło do granic Polski.


     W 95 rocznicę tego wydarzenia z inicjatywy Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego w Pelplinie zorganizowana została inscenizacja, ukazująca wydarzenia sprzed lat. Już w godzinach rannych do miasta wkroczyło wojsko pruskie, które agitowało młodzież, zaczepiało przechodniów, a nawet aresztowało nauczycieli pelplińskich szkół…

     Jednak po godz. 11:00 do Pelplina przybył Generał Haller. Powitany na dworcu przez młodzież oraz mieszkańców generał przejechał ulicami Pelplina na plac przed Bazylikę Katedralną. Tam generał nawiedził świątynię, a także odbyła się rekonstrukcja walki Polaków z ostatnimi żołnierzami pruskimi. Po radosnej salwie zebrani rozpoczęli biesiadowanie.

tekst: www.pelplin.pl

comments