24 sierpnia 2015 r. w Sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza Urzędu Miasta i Gminy Pelplin odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Jedynym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy.


     6 sierpnia 2015 r. Pełnomocnik grupy inicjatywnej, złożył do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Pelplinie. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.) nakazują organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego powołanie ze swojego składu komisji do sprawdzenia, czy wniosek o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Komisja przekaże opinię Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pelplinie, który ma obowiązek zwołania sesji w terminie 30 dniu od dnia złożenia wniosku przez Pełnomocnika grupy inicjatywnej.

comments