Podczas obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 września 2015 r., radni przegłosowali wniosek o odwołanie Skarbnika Miasta i Gminy Pelplin Marii Sławińskiej. Nowym Skarbnikiem została Justyna Lewandowska (dotychczasowy kierownik Referatu Finansowego pelplińskiego Urzędu).

comments