19 grudnia 2015 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie odbyła się Wigilia Kociewska. Podczas spotkania odbyła się zbiórka środków na działalność świetlicy dla dzieci prowadzonej przez Szarytki w Kazachstanie.

comments