16 czerwca 2016 r. pod hasłem "Razem Lepiej" w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, odbył się XI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu była piosenka żołnierska.

djembed

comments