29 grudnia 2016 roku w Pelplinie podczas XXX Sesji Rady Miasta uchwalono budżet Gminy Pelplin na 2017 rok. Planowane dochody (67 mln) oraz przychody (5 mln) dają łącznie 72.260.000,00 zł. Z kolei wydatki (blisko 70 mln zł) oraz spłata kredytów (ponad 2 mln zł) dają łącznie 72.260.000,00 zł.

djembed


     Dochody majątkowe planowane są w 2017 r. na blisko 8 mln zł (dla porównania w 2014 wyniosły 1,5 mln zł). Dochody z tytułu podatków i opłat mają w 2017 r. wynieść ok. 15 mln zł (w 2014 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie blisko 12 mln zł). Wydatki bieżące na oświatę wyniosą 19,7 mln zł (w 2014 r. było to 20,5 mln).

     Planowane inwestycje w 2017 to:
- Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie i Bielawki.
- Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie od ronda im. Chopina do ronda im. Żołnierzy Wyklętych
- Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z uchwałą "Program budowy i modernizacji dróg gminnych"
- Dokumentacja budowy węzła transportowego przy PKP w Pelplinie
- Wykup nieruchomości i gruntów
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin
- Adaptacja pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby miejskiej biblioteki
- Modernizacja budynku UMiG Pelplin
- Zakup urządzeń i programów dla UMiG Pelplin
- Dotacja na zakup samochody dla OSP Pelplin
- Dotacja na zakup rozpieracza słupkowego dla OSP Wielki Garc
- Rozbudowa monitoringu w Gminie Pelplin
- Rozbudowa hali przy ZKiW nr 1 w Pelplinie
- Budowa sali sportowej przy ZKiW w Kulicach - dokumentacja
- Pomoc finansowa dla Szpitali Tczewskich
- Zakup serwera komputerowego dla MOPS w Pelplinie
- Pelkom - dopłata dla projektu modernizacji oczyszczalni ścieków
- Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego 
- siłownie plenerowe w Gręblinie, Janiszewie, Małych Walichnowach
- Zakup placu zabaw w Rajkowach
- inne

     Przedstawienie projektu uchwały na filmie następuje od 1 godziny 6 minuty 8 sekundy, głosowanie od 1 godziny 13 minuty 9 sekundy.

comments