24 marca 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. B. Sychty w Pelplinie odbyła się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Głównymi punktami obrad było przedstawienie informacji przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących finansowania projektu „Mieszkanie plus” oraz zapoznanie z założeniami warunkowej umowy inwestycyjnej pomiędzy Gminą Pelplina Funduszem Sektora Mieszkanie Na Wynajem.

     Na początku obrad, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski odniósł się jednak do sytuacji która miała miejsce dzień wcześniej. Pożar hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie wyrządził znaczne straty materialne. Obecnie trwa ich dokładne szacowanie oraz sprawdzanie czy nie została naruszona konstrukcja dachu oraz czy szkodliwe substancje, które ulatniały się podczas pożaru nie będą zagrażać uczniom oraz pracownikom jednostki oświatowej. Więcej na temat pożaru w 3 minucie 40 sekundzie filmu z obrad sesji.

djembed

Najważniejsze momenty obrad sesji:
3:40: Burmistrz Patryk Demski omawia sytuację po pożarze na terenie hali sportowej przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie.
9:25: Burmistrz Patryk Demski otwiera "dialog techniczny". Spotkanie ma na celu przede wszystkim przedstawienie informacji przez reprezentantów BGK na temat finansowania inwestycji.
13:20: Bartłomiej Pawlak (członek zarządu BGK Nieruchomości): Małe miasto jakim jest Pelplin, trafnie przygotowało grunt pod inwestycję mieszkaniową (duże miasta mają z tym poważny problem).
32:20: Agnieszka Mieczkowska (Dyrektor Inwestycyjny BGK Nieruchomości): Gmina zaplanowała 180 lokali mieszkalnych oraz w jednym budynku lokale usługowe na parterze. Pod względem formalnym pozostaje uregulowanie kwestii związanej z przekazaniem gotowych mieszkań od BGK na rzecz Gminy, która będzie następnie rozdzielać mieszkania wśród mieszkańców.
38:00: prawnik BGK Nieruchomości: W trybie zamówień publicznych należy przeprowadzić postępowanie, w którym przedmiotem zamówienia ma być usługa dostępności mieszkań na wynajem. Mieszkań które Gmina dzierżawi od spółki, która zostałaby założona między Gminą, a wybranym w tej procedurze podmiotem.
40:00: część zadawania pytań.
1:08:40: Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła: Kiedy poznamy warunki umowy inwestycyjnej, czy będzie możlikiwość renegocjacji tej umowy w trakcie jej wykonywania?
1:18:15: Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła: Stawka czynszowa obecnie jest na poziomie 10-11zł/m2. Czy na przestrzeni lat będzie ona ulegać zmianie?

djembed

comments