30 marca 2017 r. w Kulicach odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Poniżej pełna relacja filmowa poświęcona interpelacjom. 

djembed


0:00:12 - list wnuczki Bolesława Knasta (podziękowanie za nadanie imienia Bolsława Knasta targowisku w Pelplinie)
0:01:42 - list w spółki Promex w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości i infrastruktury związanej z przesyłaniem energii cieplnej
0:08:14 - odpowiedź Burmistrza Patryka Demskiego na listy
0:13:44 - Przewodniczący Mirosław Chyła omawia wnioski mieszkanek Pelplina, które dotyczyły zagospodarowania terenów wokół rzeki Wierzycy, remontu chodnika od strony ul. Wybickiego do Dworca, pielęgnacji żywopłotu miedzy katedrą a kościółkiem oraz elewacji nieruchomości przy ul. Sambora.
0:19:40 - radny Bogdan Grzywacz kieruje do Burmistrza pytanie dotyczące budowy sali gimnastycznej w Kulicach
0:20:53 - mieszkaniec Gminy Pelplin zadaje pytania do Burmistrza Pelplina dotyczące sytuacji rolników oraz dróg na terenie Gminy.
0:25:10 - radna Beata Kwiatkowska zadaje pytanie dotyczące zakładu Gumeko (nadmierna emisja hałasu z zakładu).
0:26:35 - odpowiedź Burmistrza Pelplina na zadane pytania
0:42:00 - przedstawiciel Senior Wigor w Kulicach proponuje zabezpieczenie niedawno otwartych obiektów, zadaje pytanie o modernizację drogi powiatowej prowadzącej do Kulic oraz o rozbudowę oświetlenia w sołectwie
0:50:22 - Zastępca Burmistrza Dariusz Górski odnosi się do uwag radnej Beaty Kwiatkowskiej dotyczącej hałasów z zakładu Gumeko.
0:52:35 - Burmistrz Patryk Demski omawia planowany proces modernizacji drogi w Rożentalu (prowadzącej od końca ulicy Kościuszki do Kulic) oraz odnosi się do wzrostu hałasu w pobliżu przedsiębiorstw na terenie Gminy Pelplin.
1:02:10 - Prezes Pelkom Mirosława Okupska odnosi się do problematyki wywozu śmieci z Senior Wigor w Kulicach, utrzymywania czystości drogi powiatowej w Kulicach, zagospodarowaniu zieleni przy katedrze w Pelplinie.
1:15:30 - informacja Burmistrza dotycząca odbudowy spalonego zabytkowego pałacu w Międzyłężu.

comments