"Po wielu miesiącach starań i pracy, otwieramy drogi. Rozpoczęliśmy od Pelplina, ale większość inwestycji było realizowanych w sołectwach" - powiedział Patryk Demski, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Nowe drogi lub ich zmodernizowane odcinki powstały w Międzyłężu, Gręblinie, Kulicach, Rajkowach, Rożentalu oraz w Pelplinie.

djembed

comments