27 września 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na modernizację Stadionu Miejskiego w Pelplinie. W obecności Starosty tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego, Radnych Rady Miejskiej, Prezesów i przedstawicieli klubów sportowych z terenu Gminy oraz wielu innych znamienitych gości umowę parafowali Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski oraz właściciel firmy Gretasport Ilona Stańczyk.

     Obiekt ma służyć klubom sportowym, młodzieży szkolnej oraz wszystkim aktywnym mieszkańcom Gminy Pelplin jak i całego powiatu tczewskiego.

djembed

comments