Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie z 31 stycznia 2018 r. była jedną z  najbardziej burzliwych w historii bieżącej kadencji. Punktem zapalnym okazał się być temat budowy zakładu utylizacji odpadów poubojowych. 

     Dyskusję rozpoczął mieszkaniec Pelplina Marcin Rulewski (którego poparli radni Zdzisław Kamieniecki i Andrzej Dwornik), który z sugestią istnienia wątpliwego układu towarzysko-biznesowego, przekazał wszystkim zebranym zdjęcie, na którym widać prywatne spotkanie kilku mężczyzn, w tym Burmistrza Pelplina i syna inwestora, zamierzającego wybudować w Nowym Dworze Pelplińskim zakład utylizacji odpadów poubojowych (inwestor otrzymał już dotację na budowę zakładu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartość inwestycji przekracza 100 mln zł). W najbliższym czasie rada miejska podejmie uchwałę o ewentualnej zmianie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby umożliwić inwestorowi realizację zamierzenia biznesowego.

     Opisane wydarzenia na filmie rozpoczynają się od 1 h 49 min 45 sek.


    Podczas sesji poproszono o przedstawienie w najbliższym czasie informacji dotyczących wyjazdów Burmistrza Pelplina do Włoch z 2016 (odbyła się wówczas wizytacja i zaznajomienie z działalnością podobnego zakładu, który ma powstać pod Pelplinem) oraz umorzenia ewentualnych długów inwestora względem samorządu.

     Zgodnie ze wstępnymi deklaracjami sprawa użycia zdjęcia oraz wystąpienia Marcina Rulewskiego znajdzie być może finał w sądzie. Burmistrz zaznaczył, że w swoich działaniach nigdy nie stosował żadnego nadzwyczajnego trybu działania, a użycie prywatnego zdjęcia uznał jako brak savoir vivru politycznego, nazywając zachowanie jako nieeleganckie. Podobnie do sprawy ustosunkowali się radni Tomasz Zaborowski i Konrad Leczkowski, w których ocenie na podstawie wspomnianego zdjęcia trudno doszukiwać się nieprawidłowości.

     Dodajmy, że 9 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury zaplanowano spotkanie inwestora z mieszkańcami, w celu zaprezentowania mającego powstać przedsięwzięcia.

 

comments