Już z najbliższy poniedziałek, 9 grudnia 2013 r., na terenie dworca kolejowego w Pelplinie odbędzie się zbiórka podpisów pod apelem kierowanym do Dyrektora Regionalnego Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku. Petycja wiąże się z fatalnymi warunkami panującymi od wielu lat w obrębie dworca. Codziennie korzysta z niego kilka tysięcy osób - zarówno mieszkańcy jak i turyści przybywający do naszego miasta. Fatalny stan techniczny peronów, pomniejszone pomieszczenie poczekalni, będące w stanie porzuconego przez inwestora remontu, brak toalety - sprawiają, że pobyt na dworcu nie należy do miłych, ani bezpiecznych. Za stan nieruchomości odpowiada kolej - PKP S.A. Zbiórka podpisów ma na celu wzbudzenie zainteresowania przewoźnika fatalnym stanem dworca w Pelplinie.

     Podpisy pod petycją można składać 9 grudnia 2013 r. od godziny 4:30 do godziny 5:40 - w czasie gdy z kolei korzysta największa liczba pasażerów.

Zdewastowana poczekalnia dworca w Pelplinie - fot. archiwalne 2009


Poniżej wyciąg z treści apelu:

Pan Krzysztof Piekarski
Dyrektor Regionalny
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
PKP S.A. w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk

     My, mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin, zwracamy się z apelem do Pana Dyrektora o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu poprawę warunków panujących na dworcu kolejowym w naszym mieście. Wszyscy niżej podpisani jesteśmy pasażerami, którzy na co dzień korzystają z transportu koleją. W roku 2012 na terenie dworca w Pelplinie rozpoczął się remont. Po upływie kilku tygodni od jego rozpoczęcia, kiedy wyburzono część ścian, zlikwidowano toalety, a poczekalnię ograniczono do kilkunastu metrów kwadratowych, remont został wstrzymany. Obecnie, od wielu miesięcy nic się nie dzieje.

     (...) Jako pasażerowie nie godzimy się z tym, aby na terenie dworca były tak fatalne warunki. (...) Brak toalet, zorganizowanie prowizorycznej poczekalni (...) powoduje, że czujemy się lekceważeni. Szczególnie teraz w okresie zimowym, dostępność poczekalni jest sprawą bardzo istotną. (...)

 

comments