23 czerwca 2015 r. odbyła się w Powiecie Tczewskim sesja podczas której udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2014. Poniżej szeroka relacja filmowa z przebiegu dyskusji, która poprzedziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

comments