30 stycznia 2016 r. w Auli Collegium Marianum w Pelplinie odbył się VII Bal Sportowca. Podczas Balu odbyła się gala wręczenia statuetek i podziękowań dla najlepszych sportowców oraz zasłużonych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Pelplin. Do tańca przygrywał zespół BALTIC BAND.

28 stycznia 1920 roku Pelplin powrócił do Macierzy po blisko 148 latach zaboru pruskiego. W związku z tym z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego odbyła się dziś inscenizacja na ulicach Pelplina przypominająca to wydarzenie. Zrekonstruowano przyjazd dowódcy Frontu Pomorskiego – Generała Józefa Hallera, który miał miejsce 7. dni po oficjalnym wyzwoleniu Pelplina tj. 4 lutego 1920 roku.

22 stycznia 2016 r. około godziny 2.00 w nocy wybuchł pożar na terenie stolarni, zlokalizowanej w okolicy ronda (za torami w stronę Rudna). W wyniku zdarzenia doszczętnie spłonęła hala oraz dwa samochody. Obecnie służby mundurowe ustalają przyczyny pożaru.

W połowie stycznia 2016 r. powołano do życia "Klub Aktywnego Pelpliniaka". O celach, możliwości wstąpienia w szeregi klubu oraz o planach na najbliższą przyszłość, opowiedział nam prezes stowarzyszenia Daniel Michna.

fot. https://www.facebook.com/dariusz.gorski.585


TV-Pelplin:
17 stycznia 2015 r. powołano do życia Stowarzyszenie "Klub Aktywnego Pelpliniaka". Jaki cel będzie realizować stowarzyszenie?
Daniel Michna: Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej, podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, propagowanie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, angażowanie społeczności do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

TV-Pelplin: Skąd zrodził się pomysł na założenie klubu?
Daniel Michna: Na pomysł założenia klubu sportowego wpadłem po ubiegłorocznym pelplińskim Biegu Papieskim (6 czerwca 2015 r. - przy red.), w którym udział wzięło wielu mieszkańców naszego miasta i okolic. Pomyślałem, że przydałoby się połączyć nas wszystkich w jedną całość, tworząc klub biegacza. Trochę czasu zajęło mi wybranie odpowiedniej nazwy, jaką nosiłby nasz klub. Dostałem także bardzo wiele propozycji nazwy od mieszkańców naszego miasta. Zależało mi na tym, aby nazwa w prosty sposób kojarzyła się z mieszkańcami Pelplina. Na Pelplinian od zawsze mówi się "Pelpliniaki", stąd nazwa klubu powinna być moim zdaniem podobna. Tak właśnie powstał pomysł, aby stowarzyszenie nosiło nazwę "Klub Aktywnego Pelpliniaka", co zostało zaakceptowane przez wszystkich jego członków.

fot. https://www.facebook.com/dariusz.gorski.585


TV-Pelplin:
Miłośnicy, których sportów są mile widziani w szeregach stowarzyszenia?
Daniel Michna: W szeregach "Klubu Aktywnego Pelpliniaka" mile widziani są miłośnicy wszelkich sportów uprawianych na świeżym powietrzu i nie tylko, takich jak: bieganie, jazda rowerem, Nordic Walking itp. Na chwilę obecną członkami naszego klubu są wyłącznie biegacze, ponieważ wstępnie mój plan zakładał założenie takowego klubu. Z czasem plan ten uległ zmianie, gdy zrozumiałem, że nazwa zobowiązuje do tego, aby klub był otwarty na wszelką aktywność fizyczną. Obecnie oczekujemy zatem napływu sympatyków innych dziedzin sportowych.

TV-Pelplin: W jaki sposób można dołączyć do stowarzyszenia? Czy trzeba spełnić jakieś szczególne warunki?
Daniel Michna: Zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia, aby do nas dołączyć wystarczy złożyć pisemną deklarację, która następnie zostanie rozpatrzona przez Zarząd Klubu w terminie do dwóch miesięcy (za każdym razem postaramy się aby trwało to dużo krócej, kilkanaście dni). Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną zgodą obojga rodziców. Aby zostać naszym członkiem wystarczy, aby kandydat był aktywny fizycznie i chciał rozwijać swoją pasję w większym gronie osób.


TV-Pelplin:
Jak wygląda skład zarządu stowarzyszenia?
Daniel Michna: W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą: Prezes (Daniel Michna), Wiceprezes (Edward Waśniewski), Wiceprezes (Krzysztof Chojnacki), Sekretarz (Monika Styś), Skarbnik (Łukasz Babiński), oraz Komisja Rewizyjna (Czesław Mokwiński, Mateusz Spadik, Adriana Skweres).

fot. https://www.facebook.com/dariusz.gorski.585


TV-Pelplin:
Jakie plany ma stowarzyszenie na pierwsze miesiące działalności?
Daniel Michna: W najbliższym czasie chcemy zaprojektować logo klubu, banner reklamowy oraz koszulki, które będą naszym znakiem rozpoznawczym. Chcemy także ustalić dzień tygodnia oraz miejsce, w którym odbywać się będą wspólne treningi. Naszym planem na pierwsze miesiące działalności Klubu jest przede wszystkim zwołanie kolejnego zebrania, na którym chcielibyśmy uchwalić zgodnie ze statutem stowarzyszenia opłatę członkowską, w wysokości około 5 zł miesięcznie. Oczywiście opłata członkowska będzie w całości przeznaczona na rzecz rozwoju sprawności fizycznej wszystkich członków.


TV-Pelplin:
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w rozwoju oraz w dalszej działalności klubu.
Daniel Michna: Dziękuję serdecznie. Chciałbym ponadto bardzo podziękować Konradowi Leczkowskiemu, który służył nam swoją wiedzą i pomocą w załatwianiu wszelkich formalności związanych z działalnością stowarzyszenia. Serdecznie zapraszam wszystkich Aktywnych Mieszkańców Pelplina do brania czynnego udziału w ulubionych przez Was dyscyplinach sportowych, a tym samym do dołączenia do naszego Klubu.


Rozmawiał: Jakub Zieliński