Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. System ten ma zapewnić nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i przyczynić się do likwidacji występującej w naszym kraju bariery finansowej do korzystania z fachowej usługi prawnej. Pomocy prawnej udzielać będą profesjonaliści.

fot. www.paragraf-prawny.pl     W Pelplinie nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Radosław Woźniak. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pelplinie zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 11 w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.

    Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:
- poniedziałek, wtorek, piątek  od 10.00 do 14.00
- środa, czwartek od 14.00 do 18.00

    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny. Należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego. Należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
  5. która nie ukończyła 26 lat,
  6. która ukończyła 65 lat,
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

10 stycznia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kulicach odbyły się przed społecznością lokalną Jasełka Kociewska. Wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach. Ponadto podczas spotkania została przeprowadzona charytatywna loteria fantowa pod hasłem "Pomóżmy Zosi, Arturowi i Amelce".

10 stycznia 2016 r. odbędzie się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem "Mierzymy wysoko! Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów". Fot. materiały WOŚP

     W całej Polsce datki  będzie zbierało około 120 tysięcy wolontariuszy. W Pelplinie datków nie będzie zbierał pelpliński sztab Orkiestry (pieniądze do puszek zbierać będą wolontariusze ze sztabu WOŚP w Tczewie). Ponadto nie odbędą się znane z lat ubiegłych licytacje przedmiotów przekazanych na rzecz fundacji przez mieszkańców Gminy Pelplin.

 

Jak donosi portalpomorza.pl 30 grudnia 2015 r., Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich (PiS) uchylił w całości decyzję z marca 2015 r. o pozwoleniu na budowę dla Elektrowni Północ i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia przez Starostę Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego (także z PiS). Podjęte rozstrzygnięcie jest efektem serii odwołań organizacji społecznych i mieszkańców. W ich przekonaniu urzędnicy ze Starostwa Powiatowego dopuścili się nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym.

Fot. materiały inwestora    To już drugi raz, kiedy Polenergia, pomimo swoich starań, nie uzyskała decyzji, która pozwoliłaby rozpocząć inwestycję. Pierwsze pozwolenie na budowę zostało uchylone w 2012 roku ze względu na pominięcie części mieszkańców w procesie inwestycyjnym oraz błędną ocenę oddziaływania elektrowni na środowisko. Jak zaznacza tygodnik, Polenergia znalazła się w punkcie wyjścia, z którego w marcu 2011 roku rozpoczynała starania o budowę elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy koło Pelplina.

    O kolejnych działaniach podejmowanych przez inwestora będziemy informować na bieżąco.

Źródło: www.portalpomorza.pl

8 stycznia 2016 r. w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie odbyła się promocja książki "Ksiądz Janusz St. Pasierb człowiek dialogu". Najnowsza książka pod redakcją Bogdana Wiśniewskiego, to relacja z przebiegu konferencji popularno-naukowej, która odbyła się w 2013 - Roku Księdza Janusza St. Pasierba.