9 maja 2019 r. w Rajkowach odbyło się otwarcie zmodernizowanego przedszkola. W uroczystości udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, radni (w tym Zdzisław Kamieniecki Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej), ksiądz proboszcz Łukasz Pierowicz jak i dyrekcja placówki wraz z gronem pedagogicznym.

comments