Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk uczestniczył w oficjalnym zakończeniu projektu: „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie”.

comments