Po raz trzeci w Pelplinie odbyła się "Przystań - warsztaty dla duszy". Jak twierdzą organizatorzy, w naszym mieście powstaje nowa tradycja związana z uwielbianiem Boga. W tym roku ważnym wydarzeniem było spotkanie uczestników Przystani ze "Świadkami wiary".

18 czerwca 2015 r. w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie odbył się ostatni, w sezonie 2014/2015, Koncert Czwartkowy. Wystąpił ks. Wojciech Wierzbicki wraz z chórami Adalbertus ze Starogardu Gdańskiego oraz Kameralny z Nowego n./Wisłą.

17 czerwca 2015 r. w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku dworca PKP, na jego zewnętrznych ścianach powieszono nowe zegary.

W czerwcu 2015 r. przeprowadzane są prace modernizacyjne sali gimnastycznej przy ulicy Starogardzkiej. Remontem objęto m.in. klatkę schodową oraz konstrukcję dachową. O komentarz do prowadzonych działań poprosiliśmy Krzysztofa Adamczyka z Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie (p.o. Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego).

2 czerwca 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Podczas interpelacji i zapytań radnych poruszono m.in. problematykę modernizacji dróg Pelplin-Klonówka oraz trasy w Międzyłężu, budowy Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego, 25-lecia samorządu terytorialnego oraz sporu właścicieli nieruchomości, który już wkrótce może uniemożliwić wyjazd strażaków z jednostki w Kulicach.