1 kwietnia 2016 r. w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+ przybył do Pelplina Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich z pracownikami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

djembed


     Pelplin to pierwszy pomorski przystanek w ramach akcji Bus 500+. Głównym założeniem kampanii jest idea bezpośredniego kontaktu mieszkańców z urzędnikami, gdzie każdy będzie mógł osobiście porozmawiać z przedstawicielami wojewody oraz samorządowcami, którzy są odpowiedzialni za realizację rządowego programu Rodzina 500+.

 

comments