TV-Pelplin objęła patronatem medialnym trzecią edycję konkursu "Odkrywamy Talenty na Pomorzu" organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne, AWFiS w Gdańsku, Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną, Wydawnictwo GTC07 oraz Polską Federację Nordic Walking.

     Konkurs ma na celu wyłonienie utalentowanej i kreatywnej młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu, promowanie jej pasji twórczych i umiejętności prezentowania swoich zdolności. A wszystko to w ramach następujących kategorii:

- Gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, itp.
- Tańce (różne solo).
- Plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia).
- Muzyka (śpiew, gra na instrumentach).
- Występ aktorski.
- Literatura/poezja (utwory własne).
- Nauka/Technika (wynalazki, projekty).
- Inne poza wymienionymi.

30 czerwca 2012 r. przez Gminę Pelplin przeszła jedna z potężniejszych nawałnic ostatnich lat. Intensywna burza spowodowała znaczne straty i zniszczenia nie tylko w samym mieście, ale także w okolicznych wioskach. Na trasach dojazdowych z Pelplina do Bielawek, Rajków i Janiszewa drzewa z łatwością poddawały się ogromnej sile wiatru i deszczu. Na szosę spadały zarówno gałęzie jak i całe drzewa powodując znaczne niebezpieczeństwo dla wszystkich osób podróżujących w tym czasie samochodami. Niszczycielska siła wiatru przewracała drzewa nie tylko na lokalne szosy. Na chwilę obecną, wydaje się, że burza wyrządziła największe straty materialne na parafialnym cmentarzu. Tam, kilka drzew zostało wyrwanych z korzeniami, co sprawiło, że kilkanaście nagrobków zostało uszkodzonych i połamanych. Ponadto w gminie odnotowano liczne uszkodzenia dachów w budynkach mieszkalnych. Dopełnieniem obrazu zniszczeń była zerwana w wielu miejscach sieć energetyczna przez co większość mieszkańców miała problemy z dostawą prądu, które trwały nawet do 24 godzin.

     Na uwagę zasługuje szybka i sprawna działalność pelplińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy bezpośrednio po ustaniu nawałnicy przystąpili do usuwania skutków burzy na terenie całej Gminy. W miejscach, gdzie siła rąk mieszkańców okazywała się niedostateczna, natychmiast przybywali z pomocą Strażacy, którzy zabezpieczali zagrożone tereny, a tam, gdzie przejezdność drogowa była niemożliwa - błyskawicznie ją udrażniali.

Jakub Zieliński