Program PaT (Profilaktyka a Ty) to ogólnopolski projekt koordynowany przez Komendę Główną Policji. Założycielem i szefem projektu jest insp. Grzegorz Jach, wokół którego pracuje impresariat programu PaT.

     W wielu miastach Polski program już zawitał i teraz znajdują się tam grupy PaT, wraz z liderem, oraz zespołem lidera. Idea ta zagościła również w Pelplinie, gdzie działa pelplińska grupa PaT.

     W programie tym, mówimy o „modzie na życie bez uzależnień”, o tym że czasami „pierwszy raz” może nie być  jedynym, a konsekwencje ciągnące się za nim nieodwracalne. Według nas nudne pogadanki i ulotki to gra nie warta świeczki. Program PaT mówi tym środkom przekazu zdecydowanie NIE! Wiec w jaki sposób mówimy o profilaktyce? Za pomocą SZTUKI! Teatr, film, muzyka, spotkania, happeningi, ale przede wszystkim największą siłą programu PaT jest fakt, że tworzymy jedną społeczność! Społeczność, która potrafi powiedzieć „jesteśmy wolni i chcemy wprowadzać w naszym kraju modę na życie bez uzależnień!”.

     Grupa PaT Pelplin ma za sobą wiele działań teatralnych oraz społecznych, a przed nami kolejne, na które serdecznie zapraszamy Was wszystkich. II. Casting Uzupełniający do grupy PaT Pelplin, który odbędzie się 5 maja 2014r. w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie (ul. Sambora 5a) to możliwość na dołączenie do grupy. Jeżeli bliska jest Ci myśl humanistyczna, zależy Ci na innych ludziach lub chcesz przeżyć wspaniałą przygodę w odkrywaniu drugiego człowieka  zapraszamy właśnie Ciebie! Casting rozpoczyna się o godz. 17:00. Przyjdź, odnajdź swoją pasję, realizuj się! Zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji na stronie internetowej: www.facebook.com/patpelplin

Informacja nadesłana od PaT Pelplin

Pelplin od dzisiaj może szczycić się posiadaniem na swoim terenie Pomnika Historii, który dotyczy oczywiście pocysterskiego zespołu klasztornego.

     Pomnik historii jest najwyższą formą ochrony zabytków. Uroczystego aktu nadania dokonał w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Kultury, Prezydent RP Bronisław Komorowski. Warto zaznaczyć, że na terenie całej Polski znajduje się zaledwie ok. 50 tego typu obiektów. Podczas swojego okolicznościowego przemówienia Prezydent Komorowski zaznaczył, że wyróżnienie dla Pelplina cieszy go szczególnie, albowiem z nieopodal położonego Rożentala pochodzili jego przodkowie.

     W spotkaniu udział wzięli m.in. Jan Kozłowski, Sławomir Neumann, Janusz Lewandowski oraz lokalni samorządowcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch uprzejmie informuje mieszkańców o szczególnej uroczystości, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r.

     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy Biskupowi Pelplińskiemu Ryszardowi Kasynie dokument o nadaniu katedralnemu kompleksowi pocysterskiemu statusu Pomnika Historii.

     Dla upamiętnienia tego wyjątkowego wyróżnienia na Placu Tumskim ok. godz. 14:30 odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica.

tekst >>www.pelplin.pl<<


Zobacz relację filmową z ostatniej wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Pelplinie (11 sierpnia 2011 r.)

W sobotę 26 kwietnia 2014 r. o godz. 21:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie odbyło się Czuwanie modlitewne w Wigilię kanonizacji Jana Pawła II.

     W ramach czuwania parafianie m.in. wysłuchali program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Collegium Marianum. Na zakończenie odbyła się procesja ze świecami na Górę Jana Pawła II. Wieczór poprowadziła Parafia katedralna oraz zespoły "Na cały Głos" oraz "Quo vadis".

25 kwietnia 2014 r. przypada druga rocznica śmierci pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

     Bp Jan Bernard Szlaga kierował diecezją pelplińską w latach 1992-2012. Zmarł w 72. roku życia, 49. kapłaństwa i 24. biskupstwa. Hasłem jego biskupiej posługi były słowa „Parare vias Domini” („Przygotować drogi Panu”). Bp Szlaga urodził się 24 maja 1940 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1963 r.; pracował jako wikariusz w Łęgu i Jabłonowie Pomorskim. W 1968 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych.

     W latach 1972-73 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Trzy lata później habilitował się na wydziale Teologicznym KUL, po czym w 1979 r. został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Był prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

     W 1988 r. został podniesiony do godności biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego, a 19 marca 1992 r. został mianowany biskupem diecezji chełmińskiej, która 25 marca 1992 r. zmieniła nazwę na pelplińską. Uroczysty ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie miał miejsce 24 maja 1992 r.

Tekst >>pelplin.pl<<