16 maja 2019 roku w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie odbył się kolejny Koncert Czwartkowy - Koncert Papieski. Wykonawcami koncertu byli Dariusz Bereski (słowo) i Michał Hajduczenia (kontrabas, wokal).

15 maja 2019 r. rozpoczęły się w pelplińskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym XI Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.

11 maja 2019 r. na targowisku miejskim w Pelplinie podsumowano 15-lecie obecności Polski i Gminy Pelplin w strukturze Unii Europejskiej. Ponad 100 milionów złotych ze środków UE zainwestowano na terenie Gminy Pelplin w przeciągu ostatnich 15 lat. 34 mln złotych stanowiły inwestycje Gminy Pelplin. Z kolei 67 mln złotych zasiliły inwestycję wojewódzką - obwodnicę Pelplina.

9 maja 2019 r. w Rajkowach odbyło się otwarcie zmodernizowanego przedszkola. W uroczystości udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, radni (w tym Zdzisław Kamieniecki Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej), ksiądz proboszcz Łukasz Pierowicz jak i dyrekcja placówki wraz z gronem pedagogicznym.

4 maja 2019 r. wspominaliśmy patrona strażaków św. Floriana. Po uroczystej Mszy Św. odbyły się uroczystości strażackie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.