Podczas III sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, która odbyła się 21 grudnia 2018 r. pelplińscy radni uchwalili jednogłośnie budżet na 2019 r. Wydatki zostały zrównoważone z dochodami, a co więcej wygospodarowana została nadwyżka w kwocie ponad 2 mln zł.

16 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w pelplińskiej katedrze odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Magdy Steczkowskiej oraz Michała Jurkiewicza.


     Przybycie duetu artystów cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców oraz licznie przybyłych gości. Słuchacze zebrani w pelplińskiej katedrze mogli włączyć się w śpiew takich kolęd jak: Wśród nocnej ciszy, Bóg się rodzi, Gdy się Chrystus rodzi. Przepiękny głos Magdy Steczkowskiej wzmacniała gra na instrumentach Michała Jurkiewicza a były to skrzypce, klawisze, akordeon jak również kościelne organy. Ten wyjątkowy koncert na długo pozostanie w naszej pamięci.

tekst www.parafia-pelplin.pl

16 grudnia 2018 r. w krużgankach katedralnych odbył się grudniowy jarmark „Adwent w dawnym opactwie cysterskim”. 

15 grudnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin. Wydarzenie poprzedziła Msza Święta w pelplińskim kościółku PW. Bożego Ciała.

14 grudnia 2018 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe. W warsztatach, poza licznie zebranymi uczniami placówki szkolnej, udział wzięli także przedstawiciele organizacji społecznych oraz innych szkół z terenu Gminy Pelplin.