Urzędnicy z Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie wyjaśniają przyczyny dla których zdecydowali się na wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę kasztanowca białego rosnącego przy ul. Mickiewicza w Pelplinie, który kilka dni temu zniknął z miejskiego krajobrazu. Stało się tak ze względów bezpieczeństwa. Istniało realne zagrożenie, że drzewo mogłoby runąć. Wskazywała na to jego zła kondycja i znaczne przechylenie kasztanowca w kierunku jezdni. Szczegóły wyjaśnia Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Dariusz Górski.

     Nie wszyscy mieszkańcy pogodzili się z faktem wycinki około stuletniego kasztanowca, który rósł  przy głównej ulicy w Pelplinie. Faktem jednak jest, że stwarzał on zagrożenie zdrowia, a nawet życia dla przechodniów i kierowców.

     Zanim podjęto decyzję o jego usunięciu, władze gminy zleciły wykonanie dwóch, niezależnych od siebie, ekspertyz. Przeprowadzone zostały one przez dendrologa oraz Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna. Ekspertyzy miały wykazać jaki jest stan faktyczny drzewa. Nikt bowiem, bez przeprowadzonych badań, nie chciał podejmować decyzji w tym temacie.

     "Stwierdzono, że drzewo znajdowało się w bardzo złej kondycji zarówno technicznej jak i zdrowotnej, co mogło skutkować jego przewróceniem" – mówi Dariusz Górski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. "Nie mogliśmy ryzykować bezpieczeństwa mieszkańców, przechodniów i kierowców".

     W ramach przeprowadzonych badań, udokumentowano procesy gnilne pnia drzewa. Okazało się też, że kasztanowiec w wyniku utraty większości masy korzeniowej, nie miał podpory w postaci rozbudowanego systemu korzeniowego i nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować. Część korzeni zostało usuniętych w wyniku prac drogowych i robót związanych z wymianą gruntu, które były przeprowadzone przed laty. Te, które pozostały w znacznej części znajdowały się pod pobliskim budynkiem, przeznaczonym obecnie do rozbiórki. Jego konstrukcja jest uszkodzona, ściany pękają w osi pnia drzewa. Dodatkowo drzewo niebezpiecznie pochylone było w kierunku chodnika i ulicy, jednocześnie podnosząc grunt po przeciwnej stronie. Istniało zatem poważne zagrożenie, że drzewo runie. Jeśli nie samoistnie lub w wyniku wiatru, to w momencie prac rozbiórkowych budynku, nie posiadającego fundamentów.

     Eksperci stwierdzili, że kasztanowiec posiadał również kruche konary i w okresie dojrzewania owoców, gałęzie były narażone na złamanie pod wpływem wiatru. Taka sytuacja byłaby niezwykle niebezpieczna dla wszystkich poruszających się ul. Mickiewicza w okolicy kasztanowca. 

     "Zastanawialiśmy się w jaki sposób można by uratować drzewo" – kontynuuje Dariusz Górski. "Myśleliśmy o zmniejszeniu korony kasztanowca, aby przesunąć środek ciężkości. To jednak pogłębiłoby problemy zdrowotne, a w konsekwencji doprowadziłoby do ponownego osłabienia stabilności kasztanowca. Rozważaliśmy też wykonanie specjalnych podpór dla drzewa jednak rosło ono w takim miejscu, że podpory musielibyśmy umieścić na jezdni. To oczywiście było nierealne, gdyż wiązałoby się ze wstrzymaniem ruchu pojazdów.Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o wycięciu kasztanowca. W zamian właściciel działki posadzi na terenie gminy 20 kasztanowców oraz 20 sztuk lipy drobnolistnej.

Materiały nadesłane przez UMiG w Pelplinie.

 

19 lutego 2015 r. przy ulicy Mickiewicza w Pelplinie wycięto kasztanowiec. Dla jednych był to nietykalny symbol Miasta dla innych drzewo stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia.

Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie informuje, że 19 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 8:00 rozpoczną się prace związane z  wycinką kasztanowca rosnącego przy ul. Mickiewicza w Pelplinie. W związku z powyższym w czasie trwania prac w dniu 19 lutego 2015 r. na ul. Mickiewicza nastąpią utrudnienia w ruchu. Poniżej zamieszczamy mapę przedstawiającą organizację ruchu.

     
       Magistrat przypomina, że ze względu na utratę wartości przyrodniczych i zagrożenie bezpieczeństwa, Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 14 listopada 2014 r., zniesiona została forma ochrony z tego drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Rozporządzeniem Nr 3/91 Wojewody Gdańskiego z dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U nr 7, poz. 54).

tekst: www.pelplin.pl

12 lutego 2015 r. w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie odbył się kolejny Koncert Czwartkowy. Przed zebraną publicznością wystąpił Tadeusz Szlenkier (tenor).

Rok 2015 rozpoczął się na dobre. Będzie to rok kolejnego Kongresu Kociewskiego. Przez ostatnie 12 miesięcy kociewscy regionaliści wraz z częścią samorządowców opracowywali koncepcje i założenia V Kongresu Kociewskiego. 10 lutego 2015 r., w dzień święta Kociewia, w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie odbyło się spotkanie, które finalizowało przygotowania tegorocznego Kongresu.