2 września 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zawarł oficjalne porozumienie z samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 230 (Pelplin - Rajkowy). Podpisany dokument zakłada opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac modernizacyjnych.

2 września 2015 r. w zdewastowanym budynku zlokalizowanym na terenie byłej fabryki FAST w Pelplinie, wybuchł niegroźny pożar. Najprawdopodobniej zapaliły się materiały naniesione do budynku przez osoby bezdomne. W akcji gaśniczej wzięły udział dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Pelplina.


     Właścicielem gruntu, oddanego w użytkowanie wieczyste, jest Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty od wielu lat wykorzystuje nieruchomość w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem oraz nie zabezpiecza jej w odpowiedni sposób. Starostwo Powiatowe w Tczewie, które reprezentuje interesy Skarbu Państwa, do tej pory nie podejmowało działań, które miałyby na celu mobilizację użytkownika wieczystego do prawidłowego wykorzystywania powierzonego mu gruntu.

2 września 2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego zakładu GUMEKO w Janowie (koło Rożentala).

{jcomments on}1 września 2015 r. podczas inauguracji nowego roku szkolnego uroczyście oddano do użytku boisko przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

26 października 2015 r. w Kaplicy Św. Barbary przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, na zaproszenie Burmistrza Patryka Demskiego, odbył się koncert zespołu "Polska Nuta" z Odessy.